Požičiavanie pomôcok

ZSS Harmonia poskytuje od r. 2020 nový druh sociálnej služby požičiavanie pomôcok. Táto služba sa poskytuje:

  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku.

 

Cenník zapožičiavaných zdravotníckych pomôcok

Názov pomôcky €/deň €/mesiac
Posteľ  polohovateľná elektrická,  matrac + hrazdička 0,50 € 15 €
Invalidný vozík 0,20 € 6 €
Francúzska barla 0,10 € 3 €
Nemecká barla 0,10 € 3 €

WC stolička

 

0,10 €

 

3 €

 

Ostatné:

  • Výška poplatku dovoz (odvoz) pomôcky domov,  týka sa to polohovateľnej postele – v rámci mesta Strážske aj mimo mesta Strážske  (započíta sa aj cesta späť) 0,20 €/1 km
  • Výška poplatku za montáž/ demontáž  elektrickej postele je 10 €

Pomôcka sa zapožičiava fyzickým osobám  na základe zmluvy o výpožičke na zmluvne dohodnutý čas, najdlhšie však do:

  • zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,
  • zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky,
  • doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

S účinnosťou od 1.1.2020

Zodpovedná osoba: Mgr. Rohaľová Lucia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 30.01.2020 15:37
Upravené: 01.02.2022 13:52