Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Poradenstvo

V rámci poradenstva sociálny pracovník spolupracuje s prijímateľom sociálnej služby už od nástupu do zariadenia. Poskytuje mu základné informácie o možnostiach riešenia jeho sociálneho problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Po adaptačnom procese tím odborných pracovníkov vytvorí individuálny plán, ktorého súčasťou je plán sociálne rehabilitácie.

Plán sa zameriava na dosahovanie samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa v maximálnej možnej miere so zreteľom na jeho možnosti, potreby a ciele.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 24.12.2014 12:17
Upravené: 21.09.2020 10:49