Nadštandardné činnosti

HARMONIA domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na základe všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 poskytuje nadštandardné činnosti. Za nadštandardné činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú viac ako jedenkrát za mesiac alebo nad 20 % z odporúčania odborného lekára.

Poskytované nadštandardné činnosti sú dostupné aj pre širokú verejnosť mimo zariadenia HARMONIA.

Ponuka rehabilitačných aktivít a cenník schválený Košickým samosprávnym krajom je nasledovný:

Cenník ponúkaných služieb Úhrada
Biolampa 10 min - 0,66 €
Celková perličková kúpeľ 20 min - 3,17 €
Liečebná telesná výchova 20 min - 1,27 €
Masáž s emulziou 20 min - 1,61 €
Masáž bez emulzie 20 min - 1,43 €
Thermoterapia 20 min - 1,56 €
Perličkový kúpeľ DK 20 min - 1,40 €
Elektrická poduška 20 min - 1,39 €
Magnetoterapia 25 min - 1,69 €

 

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:49
Upravené: 22.09.2020 12:04