Nadštandardné činnosti

HARMONIA domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na základe všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 poskytuje nadštandardné činnosti. Za nadštandardné činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú viac ako jedenkrát za mesiac alebo nad 20 % z odporúčania odborného lekára.

Poskytované nadštandardné činnosti sú dostupné aj pre širokú verejnosť mimo zariadenia HARMONIA.

Ponuka rehabilitačných aktivít a cenník schválený Košickým samosprávnym krajom je nasledovný:

Cenník ponúkaných služieb Úhrada
Biolampa 10 min - 0,66 €
Celková perličková kúpeľ 20 min - 3,17 €
Liečebná telesná výchova 20 min - 1,27 €
Masáž s emulziou 20 min - 1,61 €
Masáž bez emulzie 20 min - 1,43 €
Thermoterapia 20 min - 1,56 €
Perličkový kúpeľ DK 20 min - 1,40 €
Elektrická poduška 20 min - 1,39 €
Magnetoterapia 25 min - 1,69 €

Cenník zapožičiavaných zdravotníckych pomôcok

Názov pomôcky €/deň €/mesiac
Posteľ  polohovateľná elektrická,  matrac + hrazdička 0,50 € 15 €
Invalidný vozík 0,20 € 6 €
Francúzska barla 0,10 € 3 €
Nemecká barla 0,10 € 3 €
WC stolička 0,10 € 3 €

Ostatné:

  • Výška poplatku dovoz (odvoz) pomôcky domov,  týka sa to polohovateľnej postele – v rámci mesta Strážske aj mimo mesta Strážske  (započíta sa aj cesta späť) 0,15 €/1 km
  • Výška poplatku za montáž/ demontáž  elektrickej postele je 10 €

S účinnosťou od 1.1.2020

Zodpovedná osoba: Mgr. Rohaľová Lucia

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.12.2014 11:49
Upravené: 21.01.2020 13:20