Kultúrna činnosť

Kultúrnu činnosť organizuje a pripravuje sociálny úsek a úsek rozvoja pracovných zručností , pozostávajúci z dvanástich pracovníkov.

Pri tvorbe kultúrnych programov úzko spolupracujeme s deťmi z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom, súbormi Rozkvet, Zrkadlenie a Rozmarín zo Strážskeho, ale aj súbormi Vánok a Soľanka.

S veľkou obľubou navštevujú prijímatelia kultúrne podujatia aj mimo zariadenia, kontinuálne sú oboznamovaní o pripravovaných akciách v našom meste a v okolí.

Už tradične sa organizujú tanečné zábavy – Katarínska, Silvestrovská, Fašiangová, Majáles, kde je okrem tanečnej zábavy a kultúrneho programu pripravené aj pohostenie.

V rámci dramatoterapie sa nacvičujú rôzne programy, s ktorými sa majú možnosť prezentovať na festivale dramatickej tvorivosti "Most úsmevov".

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:49
Upravené: 21.03.2023 12:28