Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Ponuka zamestnania

Miesto: Strážske

HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu „ zmenová sestra “ Základne informácie pre záujemcov: • pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok ( s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú ) • termín nástupu - 1.6.2024. Požadované kvalifikačné predpoklady: • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Prax v odbore: • prax v odbore vítaná, • výhodou: špecializácia v špecializovanom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Iné kritériá a požiadavky: • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, • registrácia v komore sestier, • komunikačné a organizačné schopnosti, • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť, • schopnosť pracovať v kolektíve, • empatia, čestnosť, svedomitosť, • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť, • ovládanie práce s PC. Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný životopis, • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:
•    v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov :  platová trieda 4 od 779,- € do 936,- €  alebo platová trieda 6, od 919,50  € do 1103,50  €,  
platový stupeň podľa odpracovaných rokov + 10 % navýšenie tarifného platu  + kompenzácia za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, osobný príplatok.
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť osobne alebo poštou spolu s požadovanými dokladmi  na adresu zariadenia: HARMONIA – Domov sociálnych služieb zariadenie pre seniorov /DSS a ZpS/, Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22   alebo  e-mailom na adresu : jana.kovalova@vucke.sk.
Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

 

Autor/zdroj: Jana Kovaľová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 30.09.2015 06:00
Upravené: 23.04.2024 12:17