Zobraziť všetky podujatiaPodujatia

29.09.2017 Rožňava

Tancuj srdcom

Jasanima - domov sociálnych služieb v Rožňave zorganizoval 1. ročník tanečno-pohybovej súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení v zriaďovateľskej...

 
26.09.2017 Michalovce

Srdce ako dar 2017

Srdce ako dar – úspešné pokračovanie súťažnej prehliadky záujmov a umeleckej činnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva, sa uskutočnilo dňa 25.09.2017 v Mestskom...

 
22.09.2017 Trenčín

Výtvarný salón

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci so ZPMP v Trenčíne a OC Laugaricio Trenčín usporiadalo dňa 22.9.2017 už 22. ročník súťažnej prehliadky...

 
Harmonia - vpravo 1Harmonia - vpravo 2Harmonia - vpravo 3