Duchovná činnosť

V našom zariadení sa pravidelne konajú bohoslužby všetkých vierovyznaní.

Vzariadení je zriadená kaplnka v ktorej sa 3x do týždňa slúžia bohoslužby s rešpektovaním vierovyznania katolíckeho, gréckokatolíckeho, evanjelického a pravoslávneho.

V prípade potreby kňazi vykonávajú sviatosť zmierenia, pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie nemocných.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:47
Upravené: 22.09.2020 12:03