Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Úhrada za poskytnuté služby

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení Harmonia sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

Strava deň  
Racionálna 6,02€  
Diabetická 6,845 €  
Stupeň zaopatrenia deň  
I. 1,23 €  
II. 1,35 €  
III. 1,60 €  
IV. 1,85 €  
V. 2,21 €  
VI. 2,46 €  
Bývanie deň
malá izba 1,892 €
veľká izba 1,461 €

Do zariadenia si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov.

Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie domova.

Osobné prádlo a ošatenie je potrebné označiť priezviskom (vyšiť alebo napísať fixou).

 

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 24.12.2014 12:18
Upravené: 21.09.2020 10:50