Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Úhrada za poskytnuté služby

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení Harmonia sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

Strava deň mesiac
Racionálna 5,15 € 154,50 €
Diabetická 5,85 € 175,50 €
Stupeň zaopatrenia deň mesiac
I. 1,23 € 36,90 €
II. 1,35 € 40,50 €
III. 1,60 € 48,00 €
IV. 1,85 € 55,50 €
V. 2,21 € 66,30 €
VI. 2,46 € 73,80 €
Bývanie mesiac
malá izba 56,76 €
veľká izba 43,83 €

Do zariadenia si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov.

Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie domova.

Osobné prádlo a ošatenie je potrebné označiť priezviskom (vyšiť alebo napísať fixou).

 

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 24.12.2014 12:18
Upravené: 22.06.2017 12:55