Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Úhrada za poskytnuté služby

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení Harmonia sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

Strava deň  
Racionálna 8,00 €  
Diabetická 8,60 €  
Stupeň zaopatrenia deň  
I. 1,80 €  
II. 1,98 €  
III. 2,34 €  
IV. 2,71 €  
V. 3,22 €  
VI. 3,60 €  
Bývanie deň
malá izba 3,332 €
veľká izba 2,352€

Do zariadenia si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov.

Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie domova.

Osobné prádlo a ošatenie je potrebné označiť priezviskom (vyšiť alebo napísať fixou).

 

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 24.12.2014 12:18
Upravené: 06.03.2023 12:34