Zdravotná starostlivosť

DSS Harmonia - zdravotná starostlivosťPrijímatelia môžu denne v dopoludňajších hodinách navštíviť svojho praktického lekára v ambulancii, ktorá sa nachádza priamo v prenajatých priestoroch zariadenia.

Lekár navštevuje zariadenie 3x týždenne alebo podľa potreby.

V prípade potreby pošle lekár prijímateľov na odborné lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu do NsP Michalovce.

Cieľom starostlivosti zdravotníckeho personálu je:

  • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov v súlade so sociálnym prostredím
  • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov,
  • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
  • zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,
  • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
  • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
  • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov,
  • monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým,
  • uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:42
Upravené: 09.11.2017 09:33