Dohľad

Dohľad na účely poskytovania sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

Zariadenie podporovaného bývania

Sociálnu službu zariadenie podporovaného bývania využíva 9 jej prijímateľov, ktorí sú pod dohľadom vedení k sebestačnosti a nezávislosti.

Okrem dohľadu v zariadení podporovaného bývania je poskytované:

  • ubytovanie - v jedno a dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením,
  • podmienky na prípravu stravy - kompletne vybavená kuchynku s chladničkou, elektrickou a mikrovlnou rúrou,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia a
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Prijímatelia sociálnej služby ZPB si samostatne perú osobné prádlo, k dispozícii majú automatickú práčku. Izby si udržiavajú a upratujú samostatne podľa svojich možností a schopností. Pod dohľadom odborných pracovníkov sú vedení k samostatnej príprave raňajok a osvojovaniu si úkonov s tým súvisiacich.

V prípade absencie potrebných zručností si v rámci sociálnej rehabilitácie osvojujú nácvik:

  • sebaobslužných úkonov - najmä dodržiavanie hygienických návykov,
  • úkonov starostlivosti o domácnosť - ide najmä o obsluhu domácich elektrospotrebičov, nácvik varenia a upratovania,
  • základných návykov a zručností - učia sa orientovať v bežných životných situáciách, osvojujú si ich zvládanie a riešenie,
  • nácvik hospodárenia s financiami a
  • sociálnej komunikácie, kontaktov s inštitúciami – návšteva ÚPSVR, písanie úradných dokumentov, žiadostí, oslovenie potencionálnych zamestnávateľov, práca s počítačom a internetom.

Prijímatelia sociálnej služby v ZPB sa podieľajú na výrobe výrobkov z rôznych materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu zariadenia, alebo na samotnú výzdobu interiéru zariadenia. Zúčastňujú sa pod dohľadom rôznych pomocných prác v zariadení podľa ich možností, ako napríklad upratovanie, udržiavanie interiéru a exteriéru zariadenia, hrabanie lístia, odpratávanie snehu, donáška balíkov z pošty, práce s prádlom, pomoc slabším prijímateľom a služba na vrátnici.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:45
Upravené: 12.04.2016 12:38