Stravovanie

Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne v priestoroch jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Prijímatelia na prvom poschodí majú taktiež svoju jedáleň. Ťažko chorým a imobilným prijímateľom je podávaná strava priamo pri lôžku.

V našom zariadení sa poskytuje racionálna, diabetická a mixovaná strava.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka po predchádzajúcom schválení stravovacou komisiou, v ktorej majú svoje zastúpenie aj prijímatelia.

Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým prijímateľom zariadenia.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:39
Upravené: 24.02.2020 10:12