Obslužné činnosti

Za obslužné činnosti sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samostatného kraja považuje:

  • upratovanie
  • poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne
  • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
  • poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:42
Upravené: 13.11.2017 13:17