Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Vzhľadom na nariadenie zriaďovateľa KSK je v rámci procesu optimalizácie služby ZpS pozastavený príjem žiadostí do zariadenia pre seniorov.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno              Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia *

1. 23.05.2023 Adriána J. Košice zaradená do poradovníka
2. 6.6.2023 Štefan  B. Košice zaradený do poradovníka
3. 7.8.2023 Lucia F. Košice zaradená do poradovníka
         

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosť Meno Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia

         
         
         
         
         


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 10.06.2024 13:23