Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu               Stav vybavenia *

1.

 

 

22.05.2018

 

Mária H.

 

Trebišov

zaradená v evidencii čakateľov


 

Zariadenie podporovaného bývania:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu       Stav vybavenia *

1.

2.

3.

 

27.12.217

13.04.2018

4.12.2018

                                     .

Eva S.

Dušan M.

Miroslav O.

 

Košice

Michalovce

Trebišov

 

zaradená v evidencii čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

 

 

 

      

 

 

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia *

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2018

4.12.2018

18.12..2018

11.1.2019

30.05.2018

26.06.2018

25.02.2019

Vincent P.

Mária I.

Anna V.

Mária J.

Anna O.

Mária F.

Magdaléna L.

Košice

Košice

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

zaradený v evidencii čakateľov

zaradená v evidencii čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do evidencia čakateľov

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 26.02.2019 08:20