Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu               Stav vybavenia *
1. 27.02.2020 Ľubomír D. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia *

 

1.

2.

13.03.2019

05.04.2019

Štefan L.

Pavol  Š.

Michalovce

Michalovce

zaradený do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

3. 15.04.2019 Mária S. Michalovce zaradená do evidencie čakateľov
4. 06.05.2019 Gustáv Z. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov
5. 06.05.2019 Sabína Z. Michalovce zaradená do evidencie čakateľov
6. 10.06.2019 Matej D. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov
7. 28.06.2019 Michal Č. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov
8. 23.08.2019 Jozef S. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov
9. 08.10.2019 Mária B. Michalovce zaradená do evidencie čakateľov
10. 05.11.2019 Milan S. Michalovce zaradený do evidencie čakateľov
11. 30.12.2019 Anna R. Michalovce zaradená do evidencie čakateľov
12. 02.01.2020 Jozef H Michalovce zaradený do evidencie čakateľov

13.

14.

15.

16.       

17.02.2020

03.03.2020

02.04.2020

08.04.2020

Ján P.

Anna V.

Ján F.

Jozef D.

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do poradovníka čakateľov

zaradený  do poradovníka čakateľov

17.

18.

7.05.2020

22.12.2018

Andrej M.

Anna  V.

Michalovce

Michalovce                     

zaradený  do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

19.

20.

26.06.2018

30.05.2018

 

Mária F.

Anna  O.

Michalovce

Michalovce

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 28.05.2020 07:28