Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu               Stav vybavenia *

1.

 

 

14.10.2019

 

František B.

 

Michalovce

zaradený do evidencie čakateľov


 

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

13


.

 

13.03.2019

05.04.2019

15.04.2019  

06.05.2019

06.05.2019

29.05.2019

10.06.2019

28.06.2019

23.08.2019

8.10.2019

30.05.2018  

26.06.2018

22.12.2018                              

Štefan L.

Pavol  Š.

Mária S.

Gustáv Z.

Sabína Z.

Mária L.

Matej D.

Michal Č.

Jozef S.

Mária B.

Anna O.

Mária F.

Anna V.                      

 

 

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

zaradený do evidencia čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 15.10.2019 11:58