Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu               Stav vybavenia *

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zariadenie podporovaného bývania:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu       Stav vybavenia *

 

 

 

 

 

 

                                     .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia *

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 

13.

14.

15.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2018

18.12.2018

22.01.2019

25.02.2019

27.02.2019

1.3.2019

13.03.2019

5.4.2019

15.04.2019  

6.05.2019

6.05.2019

29.05.2019

10.6.2019

28.06.2019

26.6.2018

30.5.2018

                                            

Mária I.

Anna V.

Helena T.

Magdaléna L.

Alžbeta J.

Mária A.

Štefan L.

Pavol  Š.

Mária S.

Gustáv Z.

Sabína Z.

Mária L.

Matej D.

Michal Č.

Mária F.

Anna O.

 

 

 

Košice

Michalovce

Michalovce

Košice

Košice

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

 

zaradená v evidencii čakateľov

zaradená v evidencii čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do evidencia čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená  do evidencie čakateľov

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 07.08.2019 14:19