Evidencia žiadostí

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno              Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia *

1.

2. 

3.

4.

 

 

15.07.2021

8.12.2021

13.12.2021

17.01.2022

 

 

Milan C.

Zuzana M

Alica M.

Sabína Š.

Michalovce

Trebišov

Košice

Michalovce

 

zaradený do evidencie čakateľov

zaradená do evidencie čakateľov

zaradená do poradovníka čakateľov

zaradený do poradovníka čakateľov

 

 

 

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosť Meno Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia

       

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 17.01.2022 14:51