Evidencia žiadostí

 

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1. dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno              Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia *

1.

2.   

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

21.3.2023

17.04.2023

23.05.2023

2.06.2023

2.06.2023

6.6.2023

7.8.2023

 

Denisa K.

Ladislav R.

Adriána J.

Ján M.

Andrej P.

Štefan  B.

Lucia F.

Spišská Nová Ves

Košice

Košice

Košice Okolie

Košice

Košice

Košice

 

 

zaradená do poradovníka

zaradený do poradovníka

zaradený do poradovníka

zaradená do poradovníka

zaradená do poradovníka

zaradený do poradovníka

zaradená do poradovníka

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov:

P.č. Dátum prijatia žiadosť Meno Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


* napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

Autor/zdroj: Mgr. Viera Dzurjašková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:44
Upravené: 06.12.2023 14:49