Ročník 11, číslo 3/2018

Časopis pre klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb

1. strana časopisu

 • Jeseň
 • Ako sme prežili leto
 • Osemsmerovka
 • Turnaj v petangu
 • Výlet do Starej Ľubovne
 • Kytica vďaky
 • VII. Ročník športových hier
 • Odpustová slávnosť
 • Vitajte u nás
 • Blahoželáme jubilantom
 • Opustili nás
 • Súťaž v pečení koláča
 • Zasmejme sa
 • Spájame rodiny
 • Stretnutie s rodinou
 • Srdce ako dar
 • Tancuj srdcom
 • Divadlo Portál „O troch grošoch“
 • Čo nás čaká v nasledujúcom štvrťroku
 • Redakčná rada

 

Autor/zdroj: Harmonia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.11.2018 13:59
Upravené: 23.11.2022 16:47