Ročník 10, číslo 3/2017

Časopis pre klientov a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb

Prvá stránka časopisu

 • Jeseň
 • Turistické výlety k Laborcu
 • Kúpalisko v Strážskom
 • Športový deň
 • Výlet do Bardejova
 • Kytica vďaky
 • VI. Ročník športových hier
 • Odpustová slávnosť
 • Výtvarný salón v Trenčíne
 • Blahoželáme jubilantom
 • Opustili nás
 • Súťaž v pečení koláča
 • Zasmejme sa
 • Deň zdravia
 • Pribeník
 • Srdce ako dar
 • Tancuj srdcom
 • Oslava životných jubileí
 • Čo nás čaká v nasledujúcom štvrťroku
 • Redakčná rada

 

Autor/zdroj: Harmonia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2017 11:00
Upravené: 23.11.2022 16:48