Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Výtvarný salón v Nitre

Miesto: Nitra

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím pravidelne organizuje výtvarný salón, ktorého cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním takto zdravotne znevýhodnených ľudí.

 V piatok 9.9.2016 sa konal už 21. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v Ponitrianskom múzeu a nad naše očakávania sme získali cenu pre jednotlivca za kolekciu prác. Do súťaže sa zapojilo 93 účastníkov – domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. Celkovo prišlo 816 prác, z tohto počtu bolo vybraných 245, ocenených bolo 31 a z tohto dve práce patrili Marcelovi J., klientovi zariadenia Harmonia, ktorý sa kresbe venuje od mladosti, ale nikdy nemal šancu svoje diela prezentovať širokej verejnosti. V zariadení Harmonia máme zriadenú arteterapeutickú dielňu, v ktorej sa za pomoci odborného personálu učia klienti základy kresby a maľby a prostredníctvom svojich diel vyjadrujú svoje pocity a túžby. Tvorba je hra a prináša radosť obzvlášť, ak sú klienti ocenení a ich diela sú vystavené na obdiv širokej verejnosti.

Autor/zdroj: DSS - Harmonia
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 12.09.2016 06:00
Upravené: 12.09.2016 10:18