Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Stražčanské športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb 2018

Miesto: Strážske

40 športovcov z 13 zariadení sociálnych služieb z Rožňavy, Košíc, Prakoviec, Kráľoviec, Trebišova, Rakovca n/O., Michaloviec i Strážskeho si 5. 9. 2018 vychutnalo slávnostné otvorenie už 7. ročníka športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Hry sa uskutočnili v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom a ich organizáciu už tradične zabezpečilo zariadenie sociálnych služieb Harmonia.

V športovom duchu hry slávnostne otvorila Ing. M. Dunajová, riaditeľka ZSS Harmonia a Mgr. E. Revajová Bujňáková, poverená vedením Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Po slávnostnom sľube zástupcu športovcov V. Gondu a úvodnom tanci prijímateľov sociálnych služieb ZSS Harmonia nasledovala spoločná rozcvička pod vedením fyzioterapeutky Bc. Teliškovej.

Následne sa trojčlenné súťažné družstvá odobrali k jednotlivým stanovištiam, kde si zmerali sily v prekážkovej dráhe, štafete, lovení loptičiek v bazéne, hode do diaľky a na cieľ, výkope do bránky a lukostreľbe.

Športové hry sa niesli v duchu fair play, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

Po občerstvení chutným guľášom boli všetci za svoje výkony náležite odmenení.

1. miesto v celkovom hodnotení získalo družstvo zo ZSS Idea Prakovce, na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci zo ZSS Ondava Rakovec n/O. a 3. miesto obsadili domáci zo ZSS Harmonia.

 

 Celé podujatie bolo obohatené sprievodnými dobrovoľníckymi aktivitami. Maľovanie na tvár a Stánok zdravia (meranie glykémie, tlaku krvi, ukážky prvej pomoci) zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach. Atletický klub z Humenného poskytol športové pomôcky, ako aj dobrovoľníčky atlétky vypomáhajúce pri jednotlivých disciplínach.  

Na záver všetkých zúčastnených čakalo milé prekvapenie v podobe koníkov, na ktorých si mohli zajazdiť, či žriebätko s kaňou.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru. Osobitné poďakovanie patrí p. Lipovskému, prevádzkovateľovi Park Pabu za poskytnutie priestorov, ako aj Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a Atletickému klubu v Humennom pri zabezpečení sprievodných aktivít a taktiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto  podujatie opäť zorganizovať.

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2018 06:00
Upravené: 12.09.2018 15:44