Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Úcta k strarším

Miesto: Strážske

Október je mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky. Zároveň je mesiacom, ktorý je pripomienkou ako si uctiť starších občanov v našom okolí.

  Úcta k starším má byť spontánna, nenásilná a sústavná. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť. Čo môžeme urobiť je - spríjemniť si ju. Týmito slovami sme sa inšpirovali aj v zariadení Harmonia, kde sme pre našich seniorov pripravili niekoľko príjemných posedení, ktoré boli spestrené nádherným kultúrnym programom. Obdiv, úctu i radosť bolo cítiť z vystúpení detí z CVČ, ZŠ a MŠ Strážske, ktorým sa podarilo všetkým prítomným seniorom vyčariť úsmev na tvári. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vystúpenie speváckej skupiny Rozkvet a krúžku poézie Zrkadlenie, ktorých emotívne vystúpenie, veľavravná pieseň, úprimnosť a čistota dojalo nejedno srdce. Prežili sme s nimi nádherné chvíle, za čo im patrí veľká vďaka.

Autor/zdroj: DSS Harmonia
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 29.10.2015 06:00
Upravené: 12.11.2015 12:39