Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Týždeň obrovoľníctva

Miesto: Strážske

HARMONIA - zariadenie sociálnych služieb Strážske sa zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý v čase od 16. 9. 2016 do 22. 9. 2016 organizovali Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.

 

21. 9. 2016 sme zorganizovali Deň otvorených dverí spojený s workshopmi a besedou. Cieľom bolo zapojiť do činnosti našej organizácie a práce s prijímateľmi sociálnych služieb dobrovoľníkov zo širšieho okolia, podchytiť ich záujem a spoluprácu za účelom zvýšenia kvality života prijímateľov.

V rámci tohto dňa sme spolu s dobrovoľníkmi pripravili v priestoroch zariadenia Harmonia zaujímavé aktivity:

• 9. 30 – 11. 00 hod. – workshop paličkovania v spolupráci s Krúžkom paličkovanej čipky v Strážskom

• 10. 00 – 11. 00 hod. – besedu s vedúcou knižnice mesta Strážske p. Apjárovou plnú zaujímavosti o knihách, spojenú s predčítaním literatúry

• 13. 00 – 14. 30 hod. – hudobné popoludnie so súborom Vánok a Starši chlopi z Michaloviec

Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za aktívnu účasť a podporu.

Autor/zdroj: DSS Harmonia
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 23.09.2016 06:00
Upravené: 27.09.2016 12:36