Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Týždeň mozgu

Miesto: Strážske

V zariadení Harmonia sa každoročne v rámci Týždňa mozgu uskutočňujú rôzne aktivity so seniormi. Cieľom aktivít je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť. Formou prednášok sme kládli dôraz na prevenciu - zdravý životný štýl, ale aj na trénovanie pamäti, kognitívnych cvičení a spomienkovej terapie. Zmyslom tejto akcie je využiť techniky tréningu pamäte pre jej lepšie uplatnenie v každodennom živote, stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniť jednotlivé druhy pamätí, zvýšiť sebavedomie seniorov a prostredníctvom skupinových sedení ich začleniť do komunity.

Obsahom tréningu pamäte sú: mnemotechniky - techniky ukladania informácii do pamäte, psychomotorické cvičenia, koncentračné cvičenia, cvičenia pozornosti a zmyslového vnímania, reminiscenčná terapia - práca so spomienkami, grafomotorické úlohy, logické úlohy, cvičenia využívajúce dlhodobú a krátkodobú pamäť. Tréning mozgu v zariadení Harmonia praktizujeme celoročne a prebieha individuálnou alebo skupinovou formou, ako cyklus stretnutí, ktoré sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch, v pevne stanovenom čase.

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Silvia Lipovská
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 17.03.2020 06:00
Upravené: 06.04.2020 10:44