Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Súťaž opatrovateliek

Miesto: Rožňava

Dňa 15.6.2017 v JASANIMA domove sociálnych služieb (DSS) sa konal prvý ročník súťaže opatrovateľov o Putovný pohár vedúcej odboru sociálnych vecí a zdravotníctva – Košického samosprávneho kraja (KSK). Súťaže sa zúčastnilo jedenásť trojčlenných tímov. Zariadenie HARMONIA reprezentovali opatrovateľky: Renáta Vengerová, Natália Molnárová a Vladimíra Geregačová.

 Morálnou oporou v ich snahe bola vedúca sestra Mária Čičková a úseková sestra Gabriela Gubová. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V prvej časti opatrovatelia riešili najprv teoretické otázky. V druhej, praktickej časti, mali za úlohu zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu počas svojej práce riešiť. Teoretická i praktická časť boli hodnotené zvlášť. Opatrovateľky zariadenia HARMONIA vďaka svojim praktickým zručnostiam obsadili tretie miesto, ku ktorému im srdečne blahoželáme. V porote, ktorá hodnotila výkony opatrovateľov, bola aj vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Ing. Zuzana Jusková, o ktorej pohár sa súťažilo. Na záver vedúca Ing. Zuzana Jusková povedala: „Beriem to ako poďakovanie a morálne ocenenie mojej práce. Práca opatrovateľov je základným kameňom všetkých činností, ktoré sa v zariadeniach sociálnych služieb poskytujú. Robia veľmi náročnú prácu, v spoločnosti málo oceňovanú a za nízky plat. Táto práca sa nedá robiť len pre peniaze, musí sa robiť srdcom. O to viac si zaslúžia naše ocenenie.“    

  

                                      

 

  

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Čičková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 15.06.2017 06:00
Upravené: 04.07.2017 12:11