Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

ŠPORTOVÉ HRY PRE KLIENTOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Miesto: Strážske

HARMONIA - zariadenie sociálnych služieb organizovalo 7. 9. 2016 v mestskom parku v priestoroch Park Pub v Strážskom už V. ročník športových hier, ktorý sa niesol tradične v duchu športového zápolenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

Pozvanie prijali vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková, vedúca Referátu pre zariadenia Mgr. Emília Revajová Bujňáková a referentka odboru PhDr. Vladimíra Maršaleková; riaditelia, zamestnanci a súťažné družstvá z 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a hosť z Prešovského samosprávneho kraja – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok. Po úvodnom príhovore a zložení sľubu športovcov zahájila športové hry riaditeľka zariadenia Harmonia Ing. Mária Dunajová.

Počas celého dňa zabezpečoval skvelú zábavu a moderovanie akcie vzácny hosť Jožo Pročko.

Trojčlenné družstvá z každého zúčastneného zariadenia súťažili medzi sebou v duchu „fair play“ v siedmich disciplínach:

1. štafetový beh

2. skladanie puzzle

3. hod do koša

4. šípky

5. pozemný hokej

6. prekážková dráha

7. preťahovanie lanom

Po ukončení poslednej disciplíny na všetkých čakalo občerstvenie v podobe chutného guľáša, po ktorom sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:

1. miesto - ZSS Harmonia Strážske

2. miesto – ZSS Idea Prakovce

3. miesto - ZSS Subsidium Rožňava

Sprievodnými aktivitami športových hier boli maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach, Zumba a jazda na koňoch.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru. Dokázali sme vyčariť úsmev na tvári všetkým súťažiacim, ktorí podali perfektný výkon a už sa tešíme na ďalší ročník športových hier.

Autor/zdroj: DSS - HARMONIA
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 09.09.2016 06:00
Upravené: 09.08.2018 09:00