Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Krajské športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb v Strážskom

Miesto: Strážske

HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Strážske zorganizovala v priestoroch Park pubu v mestskom parku v Strážskom dňa 30.05.2024 už 11. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Krajských športových hier, ktoré sa konali pod záštitou predsedu KSK, sa zúčastnilo spolu tridsaťdeväť športovcov z trinástich zariadení sociálnych služieb z Košíc, Šemše, Rožňavy, Prakoviec, Kráľoviec, Michaloviec, Rakovca n/O, Strážskeho a hosťovskej Žehry - Hodkoviec. V športovom duchu hry slávnostne otvorila Mgr. Viera Dzurjašková, riaditeľka ZSS Harmonia a Mgr. Martina Kováčová, referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti z Košického samosprávneho kraja. Úvodný ceremoniál pozostával zo zloženia sľubu športovcov v podaní prijímateľa sociálnej služby DSS Harmonia Vladimíra Gondu a krátkej rozcvičky pod profesionálnym vedením majsterky Európy a vicemajsterky sveta bikiny fitness Janky Dobos Majerníkovej. Štartom do športového dňa bolo vystúpenie mažoretiek z Centra voľného času v Strážskom. Súťažné trojčlenné družstvá si zmerali svoje sily v desiatich športových disciplínach: hod do basketbalového koša, hod na cieľ, skok z miesta, výkop do bránky, prekážková dráha, skladanie puzzle, hod kockami, golf, hod kruhom a štafeta. Celé športové hry sa niesli v duchu fair play a radosti z pohybu. Cieľom tohto podujatia bolo nielen spoločné stretnutie všetkých zúčastnených, upevnenie vzájomných vzťahov, integrácia prijímateľov sociálnych služieb, prezentácia KSK a zariadení sociálnych služieb v jeho pôsobnosti, ale najmä prezentácia schopností a zručností ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V závere dňa nasledovalo slávnostné vyhlasovanie a oceňovanie športovcov. Prvé miesto v celkovom hodnotení získalo družstvo z DSS Idea Prakovce, na druhom mieste sa umiestnili domáci z Harmonie a tretia priečka patrila družstvu z DSS Jasanima Rožňava. Vzhľadom na to, že všetci zúčastnení podali vynikajúce športové výkony, vysoké nasadenie a prispeli k skvelej atmosfére podujatia, boli aj náležite všetci odmenení účastníckou medailou, diplomom
a darčekom.
Celé podujatie bolo obohatené ako každý rok o sprievodné disciplíny. Stredná zdravotnícka škola z Michaloviec zabezpečila stánok zdravia, kde si všetci mohli dať zmerať fyziologické funkcie, či vyskúšať a osvojiť si podanie prvej pomoci. Študenti zdravotníci počas celého dňa zabezpečovali maľovanie na tvár súťažiacich. Zástupkyne firmy  ABBOTT Laboratories Slovakia s.r.o. sprostredkovali záujemcom diagnostiku zloženia tela pomocou impedanačných váh. Atletický klub z Humenného poskytol športové pomôcky na súťažné disciplíny, RED DRAGON zo Strážskeho predviedli ukážku bojového umenia a na záver dňa čakalo všetkých prítomných obrovské prekvapenie v podobe známej hudobnej skupiny Iconito.  
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a príjemnú atmosféru, dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii športových hier a sponzorom – KOOR s.r.o. Bratislava, Občianské združenie JUVAMEN Bratislava, Neinvestičný fond VODÁRNE Košice, Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné, INMEDIA, s.r.o. Košice, DMJ Market s.r.o. Vranov n/T., KOMFOS, s.r.o. Prešov, M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce, vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie zorganizovať.     

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 31.05.2024 06:00
Upravené: 04.06.2024 14:10