Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Športové hry 2017

Miesto: Strážske

Stalo sa už tradíciou, že zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske organizuje športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Aj tento už VI. ročník športových hier, ktorý sa uskutočnil 6.9.2017, sa niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

 Pozvanie prijalo 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a ďalší pozvaní hostia. Športové hry zahájila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková. Po krátkej rozcvičke v podobe zumby s Jankou Balickou trojčlenné družstvá jednotlivých zariadení súťažili v siedmych  disciplínach:

  1. bowling,
  2. hod do basketbalového koša,
  3. štafeta s fúrikom,
  4. streľba z vodnej pištole na cieľ,
  5. šípky,
  6. streľba florbalovou hokejkou na cieľ,
  7. prekážková dráha.

Po občerstvení sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Každý súťažiaci podal výborný výkon a preto boli aj všetci odmenení. Desať súťažných družstiev získalo za vynaložené úsilie drobnú pozornosť, sladkú medailu a diplom za účasť.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:
1. miesto - DSS Ondava Rakovec n/Ond.
2. miesto – DSS Regina Kráľovce
3. miesto - ZSS Harmonia Strážske

Súčasťou športových hier bolo milé prekvapenie v podobe mobilného planetária a ukážok práce policajtov s cvičeným psom. Ďalšou sprievodnou aktivitou športových hier bolo maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru a zároveň sa tešíme na ďalší ročník športových hier.

Osobitné poďakovanie patrí p. Lipovskému, majiteľovi Park Pabu za poskytnutie priestorov, ako aj Mestskej polícii Michalovce, Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach pri zabezpečení sprievodných aktivít a taktiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto krásne podujatie zorganizovať.

 

Autor/zdroj: Mgr. Beáta Danková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2017 12:47
Upravené: 18.09.2017 15:00