Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Športové hry v Harmonii

Miesto: Strážske

HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Strážske zorganizovala v priestoroch Park Pubu v mestskom parku v Strážskom dňa 7.9.2022 už 9. ročník Športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Krajských športových hier, ktoré sa konali pod záštitou KSK, sa zúčastnilo spolu tridsaťšesť športovcov z dvanástich zariadení sociálnych služieb z Košíc, Rožňavy, Prakoviec, Kráľoviec, Trebišova, Rakovca n/O a Strážskeho.

V športovom duchu hry slávnostne otvorila Mgr. Viera Dzurjašková, riaditeľka ZSS Harmonia a PhDr. Vladimíra Maršaleková, referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti z Košického samosprávneho kraja. Úvodný ceremoniál pozostával zo zloženia sľubu športovcov v podaní prijímateľa sociálnej služby DSS Harmonia Vladimíra Gondu a krátkej rozcvičky pod profesionálnym vedením majsterky Európy a vicemajsterky sveta bikiny fitness Janky Dobos Majerníkovej. Štartom do športového dňa bol spoločný tanec na svetoznámu pieseň Jerusalema, ktorý rozhýbal nielen všetkých prijímateľov sociálnych služieb, ale aj dobrovoľníkov zo zdravotníckej školy.

Súťažné trojčlenné družstvá si zmerali svoje sily v desiatich športových disciplínach: kolky, hod do diaľky, hod na cieľ, skok z miesta, šípky, výkop do bránky, prekážková dráha, lovenie v bazéne, rýchle prsty a puzzle. Celé športové hry sa niesli v duchu fair play a radosti z pohybu. Cieľom tohto podujatia bolo nielen spoločné stretnutie všetkých zúčastnených, upevnenie vzájomných vzťahov,  integrácia prijímateľov sociálnych služieb, prezentácia KSK a zariadení sociálnych služieb v jeho pôsobnosti, ale najmä prezentácia schopností a zručností ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

V závere dňa nasledovalo slávnostné vyhlasovanie a oceňovanie športovcov. Prvé miesto v celkovom hodnotení získalo družstvo z DSS Jasanima Rožňava, na druhom mieste sa umiestnili domáci z Harmonie a tretia priečka patrila družstvu z DSS Idea Prakovce. Vzhľadom na to, že všetci zúčastnení podali vynikajúce športové výkony, vysoké nasadenie a prispeli k skvelej atmosfére podujatia, boli aj náležite všetci odmenení účastníckou medailou, diplomom a darčekom.

Celé podujatie bolo obohatené o sprievodné disciplíny. Stredná zdravotnícka škola z Michaloviec zabezpečila stánok zdravia, kde si všetci mohli dať zmerať základné životné funkcie, či vyskúšať a osvojiť podanie prvej pomoci. Študenti zdravotníci počas celého dňa poskytovali skvelú pomoc pri realizácii športových disciplín a zabezpečovali maľovanie na tvár súťažiacich. Zástupkyne firmy  ABBOTT Laboratories Slovakia s.r.o. sprostredkovali záujemcom diagnostiku zloženia tela pomocou impedanačných váh. Atletický klub z Humenného poskytol športové pomôcky na súťažné disciplíny a záver dňa patril sokoliarskej skupine Horus z Košíc, ktorá sa predstavila zaujímavým predstavením. Účastníci podujatia sa mohli pokochať krásou šiestich dravcov, ich letom, loveckým nadaním, či oboznámiť sa s ich spôsobom života.  

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a príjemnú atmosféru a taktiež sponzorom a dobrovoľníkom, vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie zorganizovať.     

   

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 09.09.2022 06:00
Upravené: 14.09.2022 14:31