Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Október mesiac úcty k starším

Miesto: Strážske

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi,“ hovorí jedna ľudová múdrosť.

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Každoročne si tento sviatok pripomíname aj v zariadení HARMONIA a to kultúrnym programom utkaným z krásnych piesní, tancov a básničiek v podaní detí z CVČ, ZŠ Strážske, speváckeho  súboru Vánok a Starší chlopi z Michaloviec a speváckeho súboru Rozkvet zo Strážskeho. Patrí im veľká vďaka za to, že si každý rok nájdu čas a navštívia starších spoluobčanov a potešia ich nielen svojím vystúpením, ale aj prítomnosťou či láskavým slovom.Ani tento rok nechýbalo stretnutie seniorov s primátorom mesta Strážske vo viacúčelovej sále mesta Strážske. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka nasledovalo zablahoželanie jubilantom a kultúrny program v podaní ľudovej hudby ŠARIŠANCI, ktorá sa v preplnenej viacúčelovej sále postarala o príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 01.11.2017 06:00
Upravené: 04.12.2017 14:38