Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Ocenenie dobrovoľníkov

Miesto: Košice

Dňa 4. 12. 2017 sme sa spolu s našou dobrovoľníčkou p. A. Gajdošovou zúčastnili v Košiciach podujatia Srdce na dlani 2017 – ocenenie dobrovoľníkov, ktorého organizátorom je každoročne Dobrovoľnícke centrum Košického samosprávneho kraja. P. Gajdošová bola nominovaná a ocenená v kategórii jednotlivcov – dobrovoľníkov. Hlavnou myšlienkou tohto krásneho podujatia bolo vyjadriť neoceniteľnú vďaku za čas, úsilie a lásku, ktorú vynakladá v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti.

Zariadenie sociálnych služieb Harmonia od roku 2015 spolupracuje s Krúžkom paličkovanej čipky v Strážskom, ktorého vedúcou je p. Anna. Jedenkrát týždenne navštevuje sama, alebo s ďalšími členkami krúžku prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia a zasväcuje ich do tajov tradičnej ľudovej techniky paličkovania. Počas troch rokov realizácie krúžku v zariadení si prijímatelia postupne pod láskavým vedením p. Anny osvojili prácu s paličkami, základy tejto náročnej techniky a dnes dokážu s jej pomocou tvoriť jednoduché dekorácie, na ktoré sú nesmierne hrdí.

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 05.12.2017 06:00
Upravené: 23.01.2018 13:18