Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Náš talent Olinka

Miesto: Strážske

Olinka od nástupu do zariadenia Harmonia prešla veľkou zmenou. Zvykla si na prostredie a zaktivizovala sa. Našla si záľuby, začala o seba viac dbať, zaujímať sa o okolie, udržiavať kontakty. V zariadení je spokojná a na svojom živote by nemenila nič. Pravidelne navštevuje dramatoterapiu, kde si osvojila už množstvo rolí a spolu so súborom Svetielko sa prezentuje nielen v zariadení, ale aj mimo neho na rôznych festivaloch.

Rada sa zúčastňuje speváckeho krúžku, kde si zlepšuje svoj hudobný prejav. Každé vystúpenie a každý úspech Olinku nesmierne posilňujú a zvyšujú jej sebavedomie.

Týždenne sa zúčastňuje krúžku paličkovania, kde si pod dohľadom a pri láskyplnom prístupe dobrovoľníčky p. Gajdošovej z Krúžku paličkovanej čipky v Strážskom osvojila základy paličkovania.

Najväčšou schopnosťou a zručnosťou Olinky, ktorú chceme vyzdvihnúť a podporiť ju v tomto smere ďalej, je vyšívanie. Denne sa venuje tejto záľube a zdokonaľuje sa v nej. Jej výšivky zdobia množstvo výrobkov. Pravidelným nácvikom si osvojila krížikový steh a jej práca sa stále zlepšuje Jej želaním je venovať sa vyšívaniu aj naďalej, ktoré ju ukľudňuje a napĺňa pocitom užitočnosti. Veľmi sa teší, ak ju niekto pochváli za jej prácu.

Vzhľadom na túto  jej záľubu a nedostatok finančne náročného materiálu potrebného k vyšívaniu sme sa rozhodli osloviť Nadáciu SPP.  V rámci programu OPORA 2019 nám bol schválený projekt Individuálny plán Oľga T. a tak sme získali finančné prostriedky na zabezpečenie materiálu k vyšívaniu a k prezentácii výšiviek. Touto cestou by sme chceli poďakovať Nadácii SPP za jej dlhoročnú pomoc pri plnení snov a potrieb našich prijímateľov sociálnych služieb. Veľmi si to vážime a tešíme sa, že máme takýchto partnerov so srdcom na pravom mieste. Veď tajomstvo šťastia spočíva v nezištnej pomoci druhým, pomáhať a nečakať za to nič. Vďaka za ich šľachetnosť a láskavosť pri pomoci ľuďom v núdzi.

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 25.10.2019 06:00
Upravené: 07.11.2019 14:37