Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Nadácia SPP pomáha spájať rodinu

Miesto: Strážske

Nadácia SPP patrí k dlhoročným partnerom zariadenia sociálnych služieb Harmonia. Pravidelne podporuje želania a potreby našich prijímateľov sociálnych služieb, čím prispieva k skvalitneniu ich života a aktivizácii ich potenciálu. V máji tohto roku sme sa opäť zapojili do nadačnej výzvy OPORA 2022 a predložili sme nadácii na schválenie projekt pre prijímateľku sociálnej služby DSS Harmonia.

Úspešne prešiel hodnotením odbornou komisiou, z čoho sa opäť veľmi tešíme. Prostredníctvom neho sme tak mohli pomôcť Michaele napĺňať jej ďalšie a najväčšie želanie. Zo získaných prostriedkov  500,- € sme zakúpili notebook, ktorý umožňuje Michaele skontaktovať sa pravidelne prostredníctvom sociálnych sietí so svojím synom žijúcim  vo vzdialenom detskom domove. Bolo   a je mnoho prekážok, najmä zdravotných, ktoré bránia matke vychovávať vlastné dieťa, ale aj touto cestou sme spoločne pomohli aspoň sčasti naplniť materinský cit. Sme šťastní, že sa nám podarilo za tie roky, čo Michaela u nás býva, vyformovať z nej šikovnú mladú ženu, ktorá prekonala vlastné zábrany a znevýhodnenie. Dnes dokáže prostredníctvom dlhoročných intenzívnych nácvikov perfektne vystupovať so súborom Svetielko pred verejnosťou v rôznych hereckých a tanečných rolách, dokáže vypomáhať v kuchyni pomocnými prácami, snaží sa zamestnať, osvojila si prácu                   s počítačom a je sebestačnejšia aj v rámci bývania a fungovania v meste.    

Veríme, že notebook prispeje k utuženiu vzťahu matky so synom, k spokojnosti na oboch stranách a že sa nám podarí spájať rodinu aj osobne.

Nadácii SPP z celého srdca Ďakujeme!!!

Autor/zdroj: Mgr- Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 02.09.2022 06:00
Upravené: 31.10.2022 07:37