Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Nadácia SPP - projekt Ivan

Miesto: Strážske

Nadácia SPP podporuje znevýhodnených ľudí a prináša konkrétne výsledky v zmene kvality života týchto ľudí. Aktivity sú zamerané na zlepšenie podmienok jednotlivcov zo zmyslovým, mentálnym alebo iným postihnutím. Aj zariadenie sociálnych služieb Harmonia dostalo podporu Nadácie SPP v grantovom programe „Opora 2016.

Vďaka finančnému príspevku z uvedeného grantu môžeme plniť individuálny plán klienta Ivana. Jeho veľkou túžbou bolo naučiť sa plávať. A tak každý utorok a štvrtok od júna až do novembra navštevujeme krytý plavecký bazén v Humennom. V bazéne máme vytvorené a zabezpečené ideálne podmienky. Výcvik plávania prebieha pod dozorom trénera 1. stupňa Mgr. Petra Reviľáka, ktorý sa Ivanovi venuje maximálne.

Na túto aktivitu sa Ivan veľmi teší, čo potvrdzujú aj dosiahnuté výsledky a snaha zlepšiť sa. Plávaním získava sebadôveru, vytrvalosť a celkovú kondíciu. Postupne si osvojuje rôzne štýly plávania. Začiatky neboli ľahké, Ivan mal strach z vody, ale s odborným a individuálnym prístupom všetko prekonal a výsledkom je radosť z vody a z každej návštevy bazéna. Zlepšil si nielen fyzickú kondíciu, ale i sociálne a komunikačné zručnosti. Pod odborným vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie sa naučil zakúpiť si lístok na vlak, lístok do bazéna, byť samostatný a zodpovedný pri príprave do bazéna a naučiť sa orientovať v bežných denných situáciách. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu.

Sme radi, že existujú spoločnosti, ktorým nie sú ľahostajní ľudia so zdravotným znevýhodnením a podporujú aj ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, ktorým výrazné pomáhajú k zlepšeniu kvality života.

Autor/zdroj: DSS - Harmonia
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 25.10.2016 06:00
Upravené: 27.10.2016 07:31