Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Náboženské obrady v živote človeka

Miesto: Strážske

Náboženstvo hrá v živote ľudí veľmi veľkú úlohu, pretože ukazuje ľuďom morálne hodnoty a zásady, podľa ktorých by sa mali riadiť a žiť, keď chcú postúpiť v duchovnom vývoji. Náboženstvo totiž nemá byť cieľom života človeka, ale iba jeho prostredníkom, pomocníkom a majákom na ceste k Bohu.

Touto témou sa nieslo celé reminiscenčné dopoludnie, ktoré sme pre seniorov pripravili 25.1.2022 v spoločenskej miestnosti. Prijímatelia si tak mohli zaspomínať na náboženské obrady, ktoré ich sprevádzali životom a zároveň podporiť epizodickú pamäť. Boli to obrady ako sviatosť krstu, prvého svätého prijímania, birmovky, konfirmácie, sviatosť manželstvá a iné. Veľmi veľa rozprávali a spomínali. Tradičné orechové a kakaové záviny nechýbali na stole s malým pohostením. Záviny pripravili prijímateľky deň vopred na krúžku varenia a pečenia a o to viac sa z vlastnej  práce tešili.

Takýmto stretnutím si priblížili, že ich viera v živého Boha spája, poskytuje im radosť, lásku, súcit, prijatie a nádej v ich živote.

 

Autor/zdroj: Lenka Pirníková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 01.02.2022 06:00
Upravené: 07.04.2022 12:52