Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

DOD a workshop v Harmonii

Miesto: Strážske

Dňa 13. 11. 2018 zariadenie sociálnych služieb Harmonia organizovalo Deň otvorených dverí spojený s workshopom. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať zručnosti a talenty prijímateľov sociálnych služieb zariadenia Harmonia, ako aj jednotlivé kreatívne techniky, ktoré sú pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb aplikované.

V rámci workshopu sme prezentovali techniku vypaľovania do dreva, enkaustiku, výrobu vianočných dekorácii – stromčekov, paličkovanie, vyšívanie a kreslenie.

Našou snahou bolo vyzdvihnúť a oceniť dobrovoľnícku spoluprácu s Krúžkom paličkovanej čipky v Strážskom. Jeho predsedníčka p. Gajdošová už piaty rok týždenne navštevuje zariadenie Harmonia a zasväcuje prijímateľov sociálnych služieb do tajov tejto tradičnej ľudovej techniky. Pod jej vedením si osvojujú základy paličkovania a dokážu vyrobiť krásne výrobky, na ktoré sme všetci hrdí.

Ocenili sme veľmi dobrú a dlhoročnú spoluprácu so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach. Prostredníctvom projektov vypracovaných pracovníčkou ZOS PhDr. Mondokovou získavame materiálnu podporu na realizáciu náročnejších techník, ako je napríklad enkaustika, vypaľovanie do dreva, výroba kostýmov, či vyšívanie. Tohto roku sme sa zúčastnili v rámci projektu ZOS Michalovce podporeného Ministerstvom kultúry SR „Prístupnosť a inklúzia“ kurzu výtvarného spracovania diela a kurzu prezentačných zručností.

Vyzdvihli sme zároveň naše „talenty“ – p. Marcela a p. Olinku. P. Olinka sa denne venuje svojej záľube krížikovej výšivke. Jej diela zdobia nielen zariadenie Harmonia, ale aj mnoho výrobkov. Marcelov talent na kreslenie sa plne rozvinul až v zariadení Harmonia. Každodenný prístup a pravidelný nácvik sa odzrkadľuje v jeho výtvarných dielach. Tie žnú svoj úspech aj v celoslovenskej súťaži ZPMP Výtvarný salón už tretí rok.

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 15.11.2018 12:00
Upravené: 15.11.2018 13:42