Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Ako pracujeme.......

Miesto: Strážske

ZSS Harmonia je od r. 2021 súčasťou národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“. Jeho podstatou je príprava prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov do komunitného prostredia nielen prostredníctvom vzdelávania, ale aj samotnou praktickou prípravou a nácvikmi. Jedným z úspešných krokov je zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby DSS. S týmto nástrojom už pracujeme v zariadení Harmonia v podstate od r. 2012. Od vtedy sme zamestnali spolu šiestich prijímateľov formou absolventskej praxe, dobrovoľníckej praxe alebo aktivačných činností vykonávaných formou menších obecných služieb. Mnohí z týchto prijímateľov už nie sú v našom zariadení, ale našou snahou je podnecovať stále ďalších prijímateľov k týmto krokom, čo sa nám aj pomaly darí.

1.7.2021 ÚPSVaR Michalovce uzavrel dohodu so zariadením sociálnych služieb  Harmonia ako organizátorom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti, v rámci ktorej zariadenie zamestnalo jednu prijímateľku sociálnej služby DSS Michaelu ako pomocnú silu v kuchyni. Miška si prácu veľmi chváli a cíti sa nesmierne hrdá. Jej dlhodobá túžba pomáhať v zariadení a zároveň si privyrobiť nejaké peniaze k svojmu veľmi nízkemu príjmu, sa jej splnila.

Od 1.8.2021 pracuje ako pomocná sila na vrátnici p. František, prijímateľ sociálnej služby DSS, taktiež formou dobrovoľníckej činnosti. S prácou je spokojný, podporuje jeho sebavedomie, pocit užitočnosti a vypĺňa vhodne jeho voľný čas. Prostredníctvom nácvikov zvládol základné potrebné úkony od vybavovanie telefonických hovorov, návštev, cez komunikáciu s ľuďmi.

Vladimír, prijímateľ sociálnej služby DSS už od r. 2012 opakovane vykonával v ZSS Harmonia absolventskú a dobrovoľnícku prax, neskôr aj aktivačné činnosti. Rokmi nácvikov a individuálnej práce sme s Vladimírom dosiahli množstvo drobných úspechov. Dokáže už úplne samostatne cestovať hromadnou dopravou, komunikovať s úradom práce, keďže je vedený v evidencii uchádzačov  o zamestnanie a absolvoval úspešne opatrovateľský kurz. V zariadení Harmonia vykonával rôzne činnosti – pomocného údržbára, pomocného opatrovateľa, vrátnika, či  upratovacie práce v interiéri, ale aj v okolí budovy  a záhrade zariadenia. Momentálne od 1.8.2021 v rámci dohody medzi ÚPSVaR Michalovce a Mestom Strážske vykonáva aktivačné činnosti formou menších obecných služieb priamo v meste Strážske.

Naším cieľom je postupne učiť prijímateľov sociálnej služby DSS podľa ich možností a schopností základným pracovným zručnostiam a návykom nielen v rámci aktivizačných činností v zariadení, ale možno aj mimo neho.

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 26.10.2021 06:00
Upravené: 26.10.2021 08:53