Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výzvy vo verejnom obstarávaní v roku 2015

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Strážske

Zverejnenie výzvy vo verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky : podľa postupu § 9 odst. 9 zákona VO č. 25/2006

Verejný obstarávateľ: Harmonia - zariadenie sociálnych služieb Nám. A. Dubčeka 270, 07222 Strážske

Zadáva zákazku na predmet s názvom:

Súťažne podklady možno získať: Harmonia - zariadenie soc. služieb, Nám. A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056 687 29 28

Cenové ponuky je potrebné doručiť: do 16.03.2015 do 8.00hod.

Verejné obstarávanie.

Súhrnná správa podľa § 99ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2015 -31.3.2015.

Zmluvná strana                                PREDMET ZMLUVY                              HODNOTA ZMLUVY

INMEDIA spol.s.r.o                              Potraviny                                           17 275,559

Námestie SNP č.11

960 01 Zvolen

IČO:36019208

 

Pekáreň Kelpek s.r.o                         Chlieb a pekárenské výrobky               9 933,65

07901 Čierne Pole36

IČO:47019719

 

Rok 2015 1. štvrťrok

Predmet zákazky: Kotol Varný

Hodnota zákazky: 3.475 €

Dodávateľ: Elektroservis Vranov nad Topľou

 

Predmet zákazky: Maľba hygienická

Hodnota zákazky: 1.273,17€

Dodavateľ: Dupej Jaroslav Senné

3. štvrťrok

Predmet zákazky: Osobné ochranné pomôcky

Hodnota zákazky: 3.787,70€

Dodávateľ : Sonap Sečovce

 

Predmet zákazky: Skrine dvojdverové

Hodnota zákazky:1.798,80 €

Dodávateľ : IGAM Trebišov

 

Predmet zákazky: Bezbarierové opravy soc. zariadení

Hodnota zákazky4.545,43€

Dodávateľ: M- STAV Pavlovce nad Uhom

4. štvrťrok

Predmet zákazky: Lôžko elektrické

Hodnota zákazky: 7.425 €

Dodávateľ: ARJO Humanic Batizovce

 

Predmet zákazky : Oprava rehabilitačnej miestnosti - havarijný stav

Hodnota zákazky :6.892,72€

Dodávateľ : Štefan Havrila,  Hankovce 131

 

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.