Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozvoj pracovných zručností

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. V rámci rozvoja pracovných zručností sa podieľajú na  skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia (vianočná, veľkonočná, fašiangová, valentínska, aktuálna výzdoba).

Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti.

V zariadení je vytvorených 5 ergodielní, kde môžu prijímatelia rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom práce s rôznymi materiálmi (papierom, lepenkou, prútím, drevom, moduritom, sadrou, textilom, prírodnými materiálmi a pod.), kreatívnymi činnosťami – maľovanie, lepenie, modelovanie, výroba darčekových predmetov, využívanie servítkovej techniky, ručnými prácami a tkaním.

Výrobky sú použité na výzdobu oddelení, alebo sú prezentované formou výstav pre verejnosť pri rôznych príležitostiach.

Zároveň sú organizované brigády v okolí areálu zariadenia – okopávanie kvetinových záhonov, udržiavanie skalky, starostlivosť o izbové a balkónové kvety, zametanie chodníkov, vyhrabávanie lístia a pod. Takýmto spôsobom si prijímatelia vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.

Na športové aktivity a relaxačné cvičenia slúži malá telocvičňa zriadená v zariadení. Pohybové schopnosti prijímateľov sú rozvíjané prostredníctvom pravidelne organizovaných poznávacích vychádzok, výletov, loptových a pohybových hier a súťaží, psychomotorickými hrami a posilňovacím cvičeniami s náradím.

Ergoterapiou sa u prijímateľov:

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.