Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kultúrna činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Kultúrnu činnosť organizuje a pripravuje sociálny úsek a úsek rozvoja pracovných zručností , pozostávajúci z dvanástich pracovníkov.

Pri tvorbe kultúrnych programov úzko spolupracujeme s deťmi z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom, súbormi Rozkvet, Zrkadlenie a Rozmarín zo Strážskeho, ale aj súbormi Vánok a Soľanka.

S veľkou obľubou navštevujú prijímatelia kultúrne podujatia aj mimo zariadenia, kontinuálne sú oboznamovaní o pripravovaných akciách v našom meste a v okolí.

Už tradične sa organizujú tanečné zábavy – Katarínska, Silvestrovská, Fašiangová, Majáles, kde je okrem tanečnej zábavy a kultúrneho programu pripravené aj pohostenie.

V rámci dramatoterapie sa nacvičujú rôzne programy, s ktorými sa majú možnosť prezentovať na festivale dramatickej tvorivosti "Most úsmevov".

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.