Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stravovanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne v priestoroch jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Prijímatelia na prvom poschodí majú taktiež svoju jedáleň. Ťažko chorým a imobilným prijímateľom je podávaná strava priamo pri lôžku.

V našom zariadení sa poskytuje racionálna, diabetická a mixovaná strava.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka po predchádzajúcom schválení stravovacou komisiou, v ktorej majú svoje zastúpenie aj prijímatelia.

Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým prijímateľom zariadenia.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.