Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poradenstvo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V rámci poradenstva sociálny pracovník spolupracuje s prijímateľom sociálnej služby už od nástupu do zariadenia. Poskytuje mu základné informácie o možnostiach riešenia jeho sociálneho problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Po adaptačnom procese tím odborných pracovníkov vytvorí individuálny plán, ktorého súčasťou je plán sociálne rehabilitácie.

Plán sa zameriava na dosahovanie samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa v maximálnej možnej miere so zreteľom na jeho možnosti, potreby a ciele.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.