Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Základné informácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Harmonia - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti, alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.

Zariadenie je s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť 115 prijímateľom sociálnej služby.

Chod celého zariadenia zabezpečuje 65-členný kolektív zamestnancov, z toho je 30 zdravotníckych pracovníkov, 3 sociálni pracovníci, 8 inštruktori sociálnej rehabilitácie.

Koncepcia zariadenia: Individuálna podpora života človeka v prirodzenom prostredí s cieľom poskytnúť kvalitnú možnosť riešenia jeho sociálnej situácie, ktorá rešpektuje jeho práva, zabezpečuje naplnenie jeho individuálnych potrieb a možnosti osobnostného rozvoja.

Harmonia - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť dospelým poberateľom starobného dôchodku, ale aj dospelým občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pôvodná prevádzka domova dôchodcov a domova "penzión" sa začala 17. decembra 1987.

Dňa 1. januára 2002 Krajský úrad v Košiciach zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Je to rozpočtová organizácia napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

Strategická vízia

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.