Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nadštandardné činnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

HARMONIA domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na základe všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 poskytuje nadštandardné činnosti. Za nadštandardné činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú viac ako jedenkrát za mesiac alebo nad 20 % z odporúčania odborného lekára.

Poskytované nadštandardné činnosti sú dostupné aj pre širokú verejnosť mimo zariadenia HARMONIA.

Ponuka rehabilitačných aktivít a cenník schválený Košickým samosprávnym krajom je nasledovný:

Cenník ponúkaných služieb Úhrada
Biolampa 10 min - 0,66 €
Celková perličková kúpeľ 20 min - 3,17 €
Liečebná telesná výchova 20 min - 1,27 €
Masáž s emulziou 20 min - 1,61 €
Masáž bez emulzie 20 min - 1,43 €
Thermoterapia 20 min - 1,56 €
Perličkový kúpeľ DK 20 min - 1,40 €
Elektrická poduška 20 min - 1,39 €
Magnetoterapia 25 min - 1,69 €
   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2019 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.